Keelekursused

Me korraldame avatud rootsi keele kursusi minigruppides Tallinnas. Samuti viime läbi rootsi keele firmasisest ja individuaalõpet. Keeleõpe toimub eesti või vene keele baasil. Samuti on võimalik korraldada keeleõpet inglise keele baasil. Õpetame suhtluskeelt, grammatikat ja/või tööalast keelt.

Õpetame rootsi keelt tasemetel A1—C1 (algtasemest kõrgtasemeni). Võõrkeelt on võimalik õppida tase tasemelt järjest kõrgemale liikudes.

Keeleõpe toimub väikestes minigruppides (4-5 õppijat), mis tagab iga õppija aktiivse õppeprotsessis osalemise ning paremad tulemused keele omandamisel. Selline õppevorm on sarnane individuaalõppega.

Tunnis on võimalik osaleda nii klassiruumis, kui ka Skype teel.

KUIDAS?

Kursuse jooksul õpetame kõike võõrkeele aspekte – suhtluskeelt ja hääldust, kuulamist, kirjutamist ja grammatikat. Õpetamises on kasutusel õppemetoodika, mille järgi õpilased hakkavad rääkima võõrkeeles juba esimestest õppetundidest. Suhtluskeele arendamiseks teeme ka dialooge paarides, kasutame arutlusi klassiruumis. Õpilased õpivad ka kohe algusest peale tekste pähe, kirjutavad etteütlusi, teevad tõlkeid. Iga läbitud õpiku peatüki kohta on uute sõnade kontroll (enda jaoks), et omandatud sõnu kinnistada.

Kursuse lõpetamise tingimused:

  • Osalemine vähemalt 70% tundidest, kas klassiruumis või Skype teel
  • Lõppülesande tegemine – ettekanne võõrkeeles valitud teemal või lõputest (sõltuvalt õpitavast keeletasemest)

Kursuse läbimise järel väljastatakse tunnistus vastava kursuse läbimise kohta ning antakse soovitused järgneva koolituse läbimiseks või edaspidiseks iseseisvaks tööks.