ÕPPEKORRALDUS

KEELEKURSUSED 

Nordiska Keeltekool korraldab rootsi keele kursusi Tallinnas eesti ja vene keele baasil. Samuti on võimalik korraldada keeleõpet inglise keele baasil.

Ühe täistaseme kursuse maht on 88 – 120 akadeemilist tundi. Tunnid toimuvad reeglina 2 korda nädalas x 2 ak tundi kursuse väljakuulutatud aegadel või 1 kord nädalas x 3 -4 ak tundi korraga. Ühe akadeemilise tunni kestvus on 45 minutit. Tunnid toimuvad aadressil Endla 4.

INDIVIDUAALÕPE 

Individuaalõpe toimub klassiruumis või/ja Skype teel. Õppida on võimalik tasemele, ette valmistuda eksamiteks või püstitada teisi eesmärke. Tunnid toimuvad reeglina 1 kord nädalas x 90 min või 2 korda nädalas x 60 min. Õppetundi on võimalik edasi lükata vähemalt 24 tundi enne tunni algust.

ÕPPEAINETE LOEND

    • Rootsi keel A1 eesti/vene keele baasil
    • Rootsi keel A2 eesti/vene keele baasil
    • Rootsi keel B1 eesti/vene keele baasil
    • Rootsi keel B2 eesti/vene keele baasil
    • Rootsi keel C1 eesti/vene keele baasil

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED 

Õppija esitab registreerimistaotluse kodulehe, e-kirja või telefoni teel. Siis kursusele registreerimiseks, esitatakse õppijale arve, mida tuleb tasuda arvel märgitud kuupäevaks. Kui peale esimest tundi kursus õppijale ei sobi, pakutakse võimalust valida teist kursust või kursuse maksumus tagastatakse, va esimene tunnikord. Koolilepingule kirjutab õppija või tema seaduslik esindaja digitaalselt alla enne õppetöö algust või kirjalikult esimeses õppetunnis.

Kui õppegrupis on vabu kohti, siis on võimalik liituda ka kursuse jooksul.

KURSUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Kooli lõpetamise tingimusteks on lõppülesande tegemine ja osalemine vähemalt 70% tundidest. Osalemine Skype teel arvestatakse ka.

Kursuse läbimise järel väljastatakse tunnistus vastava kursuse läbimise kohta ning antakse soovitused järgneva koolituse läbimiseks või edaspidiseks iseseisvaks tööks.

Koolis õpetatakse järgmiste ainekavade alusel: