Islandi keele kursused Tallinnas

Õpetame islandi keelt tasemel A1 (algtasemel). Keeleõpe toimub eesti või vene keele baasil. Samuti on võimalik korraldada keeleõpet inglise keele baasil.

Keeleõpe toimub väikestes minigruppides (4-5 õppijat), mis tagab iga õppija aktiivse õppeprotsessis osalemise ning paremad tulemused keele omandamisel.

KUIDAS?

Kursuse jooksul õpetame kõike islandi keele aspekte – suhtluskeelt ja hääldust, kuulamist, kirjutamist ja grammatikat. Õpetamises on kasutusel õppemetoodika, mille järgi õpilased hakkavad rääkima islandi keeles juba esimestest õppetundidest.  Õpilased õpivad ka kohe algusest peale tekste pähe, kirjutavad etteütlusi. Iga läbitud õpiku peatüki kohta on uute sõnade kontroll (enda jaoks), et omandatud sõnu kinnistada.

Kursuse lõpetamise tingimused:

  • Osalemine vähemalt 70% tundidest, kas klassiruumis või Skype teel
  • Lõppülesande tegemine

Kursuse läbimise järel väljastatakse tunnistus vastava kursuse läbimise kohta.