Ärikliendile

Me korraldame rootsi keele firmasiseseid kursusi. Keeleõpe toimub eesti või vene keele baasil. Samuti on võimalik korraldada keeleõpet inglise keele baasil. Õpetame rootsi keelt tasemetel A1 – C1 (algtasemest kõrgtasemeni).

Koostame rootsi keele kursust vastavalt teie eesmärkidele. See võib olla näiteks järgmise keeletaseme saavutamine, tööalane keel, suhtluskeele ja/või grammatika parandamine.

Pakume võimalust üldkeele kursusele lisada ka tööalase keele moodulit. Meil on rootsi keele õpetamise või töökogemus turismi ja liikluse, meditsiini, panganduse/finantsi ja õiguse valdkonnas.

Arvestame ka teie soove Kursuse kestvuse ja intensiivsuse suhtes.

Meil on rootsi keele õpetamise kogemus sellistes ettevõtetes nagu Bisnode Estonia, Swedbank, Nordea, Ericsson, Stora Enso ja Green Carrier.

Vajadusel viime rootsi keele testimise läbi enne kursuse algust.

KUIDAS?

Kursuse jooksul õpetame kõike rootsi keele aspekte – suhtluskeelt ja hääldust, kuulamist, kirjutamist ja grammatikat. Põhirõhku võib aga panna tööalase keele, grammatika ja/või suhtluskeele arendamisele. Õpetamises on kasutusel õppemetoodika, mille järgi õpilased hakkavad rääkima võõrkeeles juba esimestest õppetundidest.

Õpetamismeetodid:

  • Õpilased õpivad kohe algusest peale tekste pähe, kirjutavad etteütlusi, teevad tõlkeid lähtekeelest rootsi keelde
  • Dialoogide koostamine; arutlused klassiruumis
  • Lühikirjandid
  • Iga läbitud õpiku peatüki kohta on uute sõnade kontroll (enda jaoks), et omandatud sõnu kinnistada
  • Täistasemele õppides on kolm vahetesti (enda jaoks)

Kursuse lõpetamise tingimused:

  • Osalemine vähemalt 70% tundidest, kas klassiruumis või Skype teel
  • Lõppülesande tegemine – ettekanne rootsi keeles valitud teemal või lõputest, sõltuvalt õpitavast keeletasemest

Kursuse läbimise järel väljastatakse tunnistus vastava kursuse läbimise kohta ning antakse soovitused järgneva koolituse läbimiseks või edaspidiseks iseseisvaks tööks.


Rootsi keele õpe ettevõttes aitab saavutada järgmisi eesmärke:

  • Töötajate rootsi keele oskuse arendamine, mis toob kaasa töö kvaliteedi tõstmist
  • Keeleõpe võib olla töötajate motivatsioonipaketi osaks
  • Töösuhete arendamine ja parandamine kolleegide vahel

Saada päring

Valige rootsi keele kursus:

Nädalapäevad:

Valige kõik päevad, mis sobivad

Aeg:

Valige kõik ajad, mis sobivad

Ettevõtte andmed: